OPŁATA UDZIAŁU W WYDARZENIU – NORDIC WALKING

W danych prosimy podać Imię, Nazwisko osoby której zapis jest opłacany oraz podany w formularzu zapisu adres e-mail.
Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo potwierdzenie e-mail o zapisaniu do listy startowej biegu.

Jeżeli nie odnotujemy wpłaty w ciągu 3 dni – dane zostaną usunięte i konieczna będzie ponowna rejestracja.

PO ZAPISANIU SIĘ OPŁAĆ WPISOWE + WPŁATĘ NA REALIZACJĘ CELÓW STATUTOWYCH FUNDACJI

Obie wpłaty są obligatoryjne – umożliwiają wzięcie udziału w wydarzeniu

 

Wpisowe na wzięcie udziału  w Biegu Bez Barier

Wpłata na realizację celów statutowych Fundacji Obudzić Zmysły